ศิลปิน ARTSTORY และผลงาน

กฤษณ์ แขวงโสภา (ออกัส)

ชื่อผลงาน   

เทคนิค      

ขนาด        

ราคา

Reprint

: เส้นสายสู่ความสงบ 1

: Drawing with Pen

: 29.7 x 42 ซม.

: 20,000 บาท

: 3,000 บาท

ชื่อผลงาน   

เทคนิค      

ขนาด        

ราคา

Reprint

: เส้นสายสู่ความสงบ 2

: Drawing with Pen

: 29.7 x 42 ซม.

: 20,000 บาท

: 3,000 บาท

ชื่อผลงาน   

เทคนิค      

ขนาด        

ราคา

Reprint

: เส้นสายสู่ความสงบ 3

: Drawing with Pen

: 29.7 x 42 ซม.

: 20,000 บาท

: 3,000 บาท

ชื่อผลงาน   

เทคนิค      

ขนาด        

ราคา

Reprint

: เส้นสายสู่ความสงบ 4

: Drawing with Pen

: 29.7 x 42 ซม.

: 20,000 บาท

: 3,000 บาท

ชื่อผลงาน   

เทคนิค      

ขนาด        

ราคา

Reprint

: เส้นสายสู่ความสงบ 5

: Drawing with Pen

: 29.7 x 42 ซม.

: 20,000 บาท

: 3,000 บาท

ชื่อผลงาน   

เทคนิค      

ขนาด        

ราคา

Reprint

: เส้นสายสู่ความสงบ 6

: Drawing with Pen

: 29.7 x 42 ซม.

: 20,000 บาท

: 3,000 บาท

ชื่อผลงาน   

เทคนิค      

ขนาด        

ราคา

Reprint

: เส้นสายสู่ความสงบ 7

: Drawing with Pen

: 29.7 x 42 ซม.

: 20,000 บาท

: 3,000 บาท

ชื่อผลงาน   

เทคนิค      

ขนาด        

ราคา

Reprint

: เส้นสายสู่ความสงบ 8

: Drawing with Pen

: 29.7 x 42 ซม.

: 20,000 บาท

: 3,000 บาท

Collaboration

ARTSTORY x BOLDR

แนวความคิด
:
“ปลาคาร์ฟ เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี คนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่าปลาคาร์ฟ เป็นตัวแทรของความแข็งแกร่งความมุ่งมั้นความตั้งใจแน่วแน่ที่จะประสบความสำเร็จ ผมต้องการสื้อสารไปให้กับทุกคนที่เห็นภาพนี้ว่าขอให้ความโชคดีอยู่กับคุณ”

ศิลปิน น้องรตพรรษ ฉันทมิตร์ กล่าว

ราคา
:
9,999 บาท

ฉัตรชัย เฉลยกุล (เอเอ)

ชื่อผลงาน

เทคนิค

ขนาด

ราคา

Reprint

: สีสันแห่งความสนุก 1

: สีน้ำ

: 29.7 x 42 ซม.

: 80,000 บาท (1 ชุด 4 ภาพ)

: 3,000 บาท/ภาพ

ชื่อผลงาน

เทคนิค 

ขนาด 

ราคา

Reprint

: สีสันแห่งความสนุก 2

: สีน้ำ

: 29.7 x 42 ซม.

: 80,000 บาท (1 ชุด 4 ภาพ)

: 3,000 บาท/ภาพ

ชื่อผลงาน

เทคนิค 

ขนาด 

ราคา

Reprint

: สีสันแห่งความสนุก 3

: สีน้ำ

: 29.7 x 42 ซม.

: 80,000 บาท (1 ชุด 4 ภาพ)

: 3,000 บาท/ภาพ

ชื่อผลงาน

เทคนิค 

ขนาด 

ราคา

Reprint

: สีสันแห่งความสนุก 4

: สีน้ำ

: 29.7 x 42 ซม.

: 80,000 บาท (1 ชุด 4 ภาพ)

: 3,000 บาท/ภาพ

Collaboration

ศิลปิน

ชื่อผลงาน

เทคนิค 

ขนาด 

ราคา

: AA x MRKREME

: Normal Monsters an Abnormal World

: สีอะคริลิค

: 120 x 100 ซม.

: 80,000 บาท

3D SCULPTURE

ศิลปิน

ชื่อผลงาน

แนวความคิด

เทคนิค

ราคา

: กลุ่มน้องออทิสติก

: 3D SCULPTURE

: ​ปฏิมากรรมผ่านจินตนาการที่สร้างสรรค์ให้เป็นภาพ 3 มิติ  ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Artstory เพื่อต่อยอดความคิดและส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านจิตใจความเชื่อมั่น ทำให้เกิดความแข็มแข็งและความสุขอย่างยั่งยืนสำหรับเด็กออทิสติก

: งานปั้น

: 35,000 บาท

STITCHES STORIES

ศิลปิน

ชื่อผลงาน

แนวความคิด

เทคนิค

ขนาด

ราคา

: วีรโชติ เกษรบัว (กาญจน์)

: NEW PICTURE

: ​ประโยชน์ของ ไหมพรมที่เหลือใช้ กับภาพที่มีอยู่เดิม

: งานปักบน canvas

: 50 x 50 ซม.

: 30,000 บาท

Artist :

Size :

Detail :

Price :